Mới nhất
Đang tải...

Tìm hiểu kỹ thuật xả mồi trong câu ISO

Xả mồi là kỹ thuật không chỉ áp dụng trong câu ISO, mà hầu hết các kỹ thuật câu khác đều sử dụng xả mồi làm 1 phần quan trong khi câu. Việc xả mồi như thế nào cũng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thành công của chuyến câu. Nhất là trong câu ISO.

Có 2 hình thức xả mồi khác nhau trong câu ISO, đó là câu xả đồng điệu và xả mồi tách rời cá tạp.

Câu xả đồng điệu

Tác dụng của việc xả mồi là để tụ tập cá, kích thích các quần thể cá ăn cũng như điều khiển chúng tới vị trí ổ câu, và giúp chọn cá để câu, tránh các loại cá tạp… Trong câu ISO thì chúng ta sẽ có 3 cách để xả mồi: Đồng bộ câu và xả từ đầu đến cuối; dùng mồi xả để kiếm mồi câu; dùng mồi câu để kiếm mồi xả. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt qua 3 kỹ thuật xả mồi câu này:

1. Đồng bộ câu xả

Đây là hình thức xả mồi lựa chọn những thời điểm dòng chảy thích hợp nhất, ném mồi câu và mồi xả cùng 1 vị trí, cần thủ sẽ lợi dụng dòng chảy khiến mồi câu và mồi xả vận động đồng bộ.

Đồng bộ câu xả

2. Mồi xả tìm mồi câu

Khi câu ISO đã nằm đúng vị trí và gần như không còn di chuyển, cần thủ sẽ ném mồi xả đầu dòng nước chảy để lợi dụng dòng nước cuốn mồi xả về vị trí thả câu rồi mới tan ra.

Mồi xả tìm mồi câu

3. Mồi câu tìm mồi xả

Tương tự như Mồi xả tìm mồi câu, nhưng ở đây thì mồi xả được xả trước và gần nhưng đã ổn định ở một vị trí nào đó. Thì bắt đầu thả mồi câu di chuyển theo dòng chảy để nó trôi đến vị trí mồi xả.

Mồi câu tìm mồi xả

Xả mồi tách rời cá tạp

Mồi xả được xả ra là để thu hút cá. Chính vì thế, nó có thể thu hút cá mục tiêu và cả những loài cá ăn tạp khác. Vì vậy phải biết cách xả mồi để giảm thiểu cá tạp ăn mồi câu. Cụ thể, xả một lượng lớn mồi xả cách xa điểm cần câu để đàn cá nhỏ ăn tạp đến tranh mồi xả. Ngay sau đó, tranh thủ quăng mồi câu đến điểm cần câu và xả 1 lượng ít mồi xả xung quanh tổ hợp câu để thu hút sự chú ý của cá mục tiêu.

Xả mồi tách rời cá tạp

Ở đây sẽ sử dụng phương pháp Phân ly câu – xả:  “xả xa câu gần”, “xả cuối dòng câu đầu dòng”… để thu hút cá tạp tranh mồi xả tại điểm xả mồi rồi câu nơi khác để tránh mồi câu bị các loại cá tạp rỉa

Các bạn hãy tham khảo thêm những biểu tượng icon facebook 2017 tuyệt đẹp này và đây là key office 2016 nhé.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét